Regulamin sklepu internetowego Kalg Flowers

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Kalg Flowers.
 2. Sklep internetowy Kalg Flowers jest prowadzony przez firmę know.it Konrad Dembczyński z siedzibą w Szczecinie, ul. Lubelska 29/37, NIP: 8512958006, REGON: 320627205.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację postanowień regulaminu.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu Kalg Flowers.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 3. Zamówienia są realizowane w terminie do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kalg Flowers.
 4. W przypadku niedostępności produktu Kalg Flowers skontaktuje się z klientem w celu omówienia możliwości zmiany zamówienia lub anulowania go.

§3 Płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać za pośrednictwem systemu płatności online lub przelewem tradycyjnym.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu płatności na konto Kalg Flowers.

§4 Dostawa

 1. Koszt dostawy produktów jest uzależniony od wybranej formy dostawy oraz miejsca dostarczenia.
 2. Kalg Flowers oferuje dostawę na terenie Polski oraz za granicę.
 3. Szczegółowe informacje na temat kosztów i terminów dostawy są podane na stronie internetowej sklepu.

§5 Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Kalg Flowers w celu uzgodnienia dalszych kroków.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kalg Flowers dokona naprawy lub wymiany produktu na nowy lub zwróci pieniądze Klientowi.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Kalg Flowers przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane jedynie w celach realizacji zamówień oraz dostarczenia informacji handlowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Kalg Flowers zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu internetowego w dowolnym czasie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.