Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, zgodnie z którymi zbieramy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe naszych klientów. Sklep internetowy (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez know.it Konrad Dembczyński, z siedzibą w Szczecinie, lubelska 29/37 71-043. Właścicielem Serwisu oraz Administratorem danych jest know.it Konrad Dembczyński, z siedzibą w Szczecinie, ul. lubelska 29/37 71-043.

Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane przez Serwis to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Serwis są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, dostarczania towarów i usług, oraz w celu kontaktu z klientami w przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem. Dane osobowe są również wykorzystywane w celach marketingowych, w tym do przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Serwis.

Ochrona danych osobowych

Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych swoich klientów. Dane są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, a także z zasadami dobrych praktyk branżowych.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania zakupów w Serwisie. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych Serwisu.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe klientów Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim bez ich zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji zamówień lub w przypadku wymagania tego przepisów prawa. Pliki cookies Serwis może korzystać z plików cookies, które służą do poprawy jakości obsługi klientów oraz do zbierania statystyk. Pliki cookies nie przechowują danych osobowych klientów Serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub na adres e-mail: contact@kalgflowers.com. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.